Mennyit takaríthatunk meg nappali menetfény használatával? Leave a comment

Esuse DL-BW010 LED nappali menetfény, BMW serie 3 (E92, E93) 2007-2009 1  Mi is az a nappali menetfény, más néven DRL ?

 

 

(Daytime Running Light – DRL) Ha esetleg hallott már arról, hogy létezik olyan világítás, amivel üzemanyagot lehet spórolni, magas fényerővel bír és hosszú élettartamú, akkor a nappali menetfényről hallott!

Lényeges tudni, hogy önálló nappali menetfényt már forgalomban lévő autókra nem kötelező felszerelni, csak az új autók esetén – ez a szabályozás 2011 februártól él. Az Unió tagországaiban újonnan forgalomba helyezett, 3500 kg-ot meg nem haladó össztömegű gépjárműveknek kötelező, nappali kivilágítással rendelkezniük.

Suzuki Celerio halogen ködlámpákkal. Ezek helyére átalakítás nélkül szerelhető a GL-1333 lámpaszett, mely a LED-es ködlámpa mellett LED-es DRL-t is tartalmaz.

www.autoriasztok.com

 

Jelenleg Magyarországon lakott területen kívül kötelező a tompított fény vagy a DRL, a nappali menetfény használata. Menetfényt utólag is fel lehet szerelni. Persze a termék megfelelő minősítéssel kell hogy rendelkezzen, illetve a pozíciója, bekötése és működése is meg van adva a jogszabályban. A forgalomban rengeteg autós LED lámpa, LED szalag és egyéb dekorációs LED lámpa kapható. Ezek jó része megfelelő minősítés hiányában a jogszabályok szerint csak belső világításként, vagy forgalomtól elzárt területen használható. A nappali menetfényként is használható LED menetfény lámpákon szerepelnie kell R87 ENSZ rendelet szerint az RL00 jelöléseknek. Megfelelő beszereléssel teljesen legálisan használhatóak. Az egyéb jelölések, pl. E4 megléte, még önmagában nem jogosít a menetfény használatára. A jelölés megléte mellett fontos a megfelelő beépítés, melyet a lenti ábra szemléltet. A DRL nappali menetfény LED lámpa nem világíthat együtt a tompított fényszóróval.

A nappali menetfény szabályos elhelyezésének ábrája

www.autoriasztok.com

 

 

A gyárilag DRL menetfénnyel szerelt autókban a legkülönbözőbb módon kerül elhelyezésre a dolog. Külön LED sorokkal vagy fényszórókba, ködlámpákba integrált fényforrásokkal. De vajon miért nem a tompított fényszórók használatát tették kötelezővé? A kulcsszó a környezet és az energiatakarékosság. Jellemzően 80W és 170W között van az autók világításának fogyasztása, ezzel ellentétben a ledes nappali menetfények beérik mindössze 10-15W. Így az állapítható meg, hogy 6-700W megtermeléséhez szükséges üzemanyagot kell elégetni. Nagyjából egy lóerőnyi teljesítmény folyamatos elpazarolásáról van szó.

LED-es nappali menetfény használatával üzemanyagot is spórolhatunk, mert nem égnek a nagy teljesítmény-igényű tompított világítás és a használatával együtt bekapcsolódó hátsó helyzetjelző és műszerfalvilágítás fényei.
www.autoriasztok.com

 

 

 

A tompított fényszórók éjszakai közlekedésre lettek kitalálva, miszerint az előttünk álló út megvilágítása a cél. Ellentétben a nappali menetfény kialakításánál, ahol a láthatóságon van a hangsúly. Ennek a fényforrásnak a célja az éjjel élesen látható, világosban életmentő fénysugarak megteremtése. Mint már feljebb említettük egy LED-es menetjelző lámpa 10-15W-ot fogyaszt, ellenben a hagyományos halogén lámpákkal, amik akár 140-180W fogyasztást is igényelhetnek. Ez pedig azt is jelenti, hogy a biztonsági szempontok mellett, a légkört szennyező károsanyag-kibocsátás csökkentő hatással is együtt járhat egy utólagos nappali fény beszereltetése.

GL-1333 Autóspecifikus LED-es ködlámpa és DRL készlet

www.autoriasztok.com

Fontos továbbá azt is figyelembe vennünk, hogy a ledes világítás magasabb élettartammal is bír, hiszen jól viseli a ki-bekapcsolást az izzókkal ellentétben. Xenonnal vagy emelt fényerejű izzókkal szerelt autóknál kiváltképpen ajánljuk a nappali menetfény beszerelését, mivel a drága izzók cseréje lényegesen drágább, mint maga a nappali menetfény.

A jelenlegi szabályozások értelmében elég sok mindenre oda kell figyelni egy utólagos nappali fény beépítése esetén (pl. minősítési jelzés, E betű megléte, RL jelzés).  A pontos beállítás és elhelyezés sem utolsó szempont, illetve ugyancsak előírás, hogy a ködlámpa, a tompított vagy a távolsági fényszóró bekapcsolásakor a nappali menetfénynek automatikusan ki kell kapcsolnia.

Ha Ön is szeretné autóját utólagosan nappali menetfényfénnyel felszereltetni, keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken.

Telefon: +36 (1) 239-2202    Email: info@doverkft.hu

Vonatkozó nappali menetfény jogszabályok tekintetében, érdemes átnézni a hatályos rendeletet:

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 87. számú előírása — Egységes rendelkezések gépjárművek nappali menetjelző lámpáinak jóváhagyásáról:

1. ALKALMAZÁSI KÖR 

Az előírás az L, M, N és T kategóriájú járművek [1] nappali menetjelző lámpáira vonatkozik. 

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

Ezen előírás alkalmazásában: 

2.1. "Nappali menetjelző lámpa": menetirányba néző olyan lámpa, amely arra szolgál, hogy a haladó járművet nappal jobban láthatóvá tegye. 

5.1.5. Minden olyan lámpán, amely megfelel az ezen előírás szerint jóváhagyott típusnak, a fenti 4.4. szakaszban megadott helyen fel kell tüntetni az alábbi 5.2. és 5.3. szakaszban leírt jelölést. 

5.1.6. Az 5.2. szakaszban említett jelölésnek és jeleknek eltávolíthatatlannak és jól olvashatónak kell lenniük az után is, hogy a lámpát a járműbe beépítették. 

5.2. A jóváhagyási jel felépítése 

A jóváhagyási jelnek a következőket kell tartalmaznia: 

5.2.1. a nemzetközi jóváhagyási jel, amely a következőkből áll: 

5.2.1.1. egy kör, benne az "E" betűjel és a jóváhagyó ország egyedi azonosító száma [2]; 

5.2.1.2. a jóváhagyási szám; 

5.2.2. az "RL" kiegészítő jel; 

6. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 

6.1. Mindegyik lámpának meg kell felelnie az alábbi szakaszokban előírt követelményeknek. 

6.2. A nappali menetjelző lámpákat úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a szokásos használat mellett fellépő rezgések ellenére kielégítően ellássák feladatukat, és megőrizzék ezen előírás szerinti jellemzőiket. 

7. FÉNYERŐ 

7.1. Az egyes lámpák által kibocsátott fény erejének legalább 400 cd-nak kell lennie a vonatkoztatási tengely mentén. 

7.2.2. egyik olyan irányból se haladja meg az 1200 cd-t, ahonnan a lámpa látható. 

8. LÁTSZÓLAGOS FELÜLET 

A látszólagos felület mérete a lámpa vonatkoztatási tengelyének irányából nézve nem lehet 25 cm2-nél kisebb, illetve 200 cm2-nél nagyobb. 

9. A KIBOCSÁTOTT FÉNY SZÍNE 

A kibocsátott fénynek fehérnek kell lennie. 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter feladatáról és hatásköréről szóló 37/1989. (IV. 30.) MT rendeletben kapott felhatalmazás alapján - az ipari miniszterrel, a kereskedelmi miniszterrel és a hatáskörét érintő kérdésekben a környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem: 
A nappali menetjelző lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek 
55/A. § (1) A gépkocsit fel szabad szerelni két, menetirányban fényt kibocsátó nappali menetjelző lámpával. 
(2) A nappali menetjelző lámpa csak színtelen (fehér) fényt bocsáthat ki. 
A nappali menetjelző lámpára vonatkozó további műszaki feltételek 
55/B. § (1) A gépkocsira csak jóváhagyási jellel ellátott nappali menetjelző lámpát szabad felszerelni. 
(2) A nappali menetjelző lámpákat a gépkocsin a következőképpen kell elhelyezni: 
a) az átvilágított felület alsó széle az úttest szintjéhez 0,25 méternél közelebb és attól 1,50 méternél távolabb nem lehet; 
b) az átvilágított felület külső széle a gépkocsi legszélső pontjától 0,40 méternél távolabb, a különböző oldalon lévő lámpák átvilágított felületének belső szélei egymáshoz 0,60 méternél közelebb nem lehetnek, azonban az olyan gépkocsin, amelynek a teljes szélessége nem éri el az 1,3 métert, a belső szélek közötti legkisebb távolság 0,40 méterre csökkenthető. 
(3) A nappali menetjelző lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy a lámpa automatikusan bekapcsolódjon, ha a motorindító kapcsoló a motor indítására kész állapotában van, de - kivéve a 42. § (5) bekezdése szerinti esetet - automatikusan kapcsolódjanak ki, amikor a fényszórókat bekapcsolják.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele, hogy a közlekedési szabályokat mindenki megtartsa és számíthasson arra, hogy azokat mások is megtartják. Emellett szükséges az is, hogy a közlekedés résztvevői előzékenyek és türelmesek legyenek egymással szemben. 
A közúti közlekedés szabályait - a Minisztertanács felhatalmazása alapján - a következők szerint állapítjuk meg: 
II. fejezet 
A járművek kivilágítása 
A forgalomban részt vevő járművek kivilágítása 
44. § (1) A forgalomban részt vevő járművet éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani. 
(2) A gépjárművet, a mezőgazdasági vontatót, a lassú járművet és a segédmotoros kerékpárt helyzetjelző lámpákkal és tompított fényszóróval kell kivilágítani. Nem kell a tompított fényszóróval kivilágítani az egytengelyes motoros részből és hozzákapcsolt egytengelyes pótkocsiból álló olyan lassú járművet, amely sík úton önerejéből 15 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes, továbbá a tompított fényszóróval fel nem szerelt segédmotoros kerékpárt. 
(3) A tompított fényszóró helyett távolsági fényszórót használni - fényjelzés kivételével - csak lakott területen kívül szabad. Tilos a távolsági fényszóró használata 
a) másik járművel vagy hajtott (vezetett) állattal való szembetalálkozás esetében olyan távolságon belül, ahonnan a fényszóró a szembejövő jármű, illetőleg állat vezetőjét elvakíthatja, 
b) a másik jármű követése esetében olyan távolságon belül, ahonnan a fényszóró - a visszapillantó tükrön át - az elöl haladó jármű vezetőjét elvakíthatja, 
c) ha a fényszóró az úttal párhuzamos vasúti pályán vagy vízi úton haladó jármű vezetőjét elvakíthatja. 
(4) Tompított vagy távolsági fényszóró helyett vagy mellett ködfényszórót, továbbá hátsó helyzetjelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok ezt indokolják.
(5) Keresőlámpát és munkahely megvilágító lámpát mozgó járművön használni nem szabad. 
(6) Fényjelzést adni a távolsági fényszóró felvillantásával szabad, feltéve, hogy ez a közlekedés többi résztvevőjét nem vakítja el. 
(7) A forgalomban részt vevő motorkerékpárt és a tompított fényszóróval felszerelt segédmotoros kerékpárt - tompított fényszóróval - nappal és jó látási viszonyok között is ki kell világítani. 
(8) Lakott területen kívüli úton a forgalomban részt vevő gépkocsit nappali menetjelző lámpávalvagy tompított fényszóróval, mezőgazdasági vontatót és tompított fényszóróval felszerelt lassú járművet - tompított fényszóróval - nappal és jó látási viszonyok között is ki kell világítani.

Vélemény, hozzászólás?